Samtykke

Samtykkeerklæring

Jeg kan ikke tage nogen i behandling uden at føre journal. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen.

 

Reglerne for journalføring er ligeledes reguleret efter Persondataloven. Det betyder, at du skal give tilladelse til journalføring og opbevaring af personfølsomme oplysninger. Derfor beder jeg dig om, ved første bestilling, at “hakke” af i feltet ved samtykke, der giver mig lov til at journalføre og opbevare oplysningerne jf Persondatalovens § 7 og § 8.

 

Ved samtykke har  behandleren tilladelse til at indberette zoneterapeutiske behandlinger til Sygeforsikringen “danmark” samt sundhedsforsikringer.

Ved samtykke, er du indforstået med, at der oprettes en journal, som behandles og opbevares efter de regler, der gælder i Persondataloven, lov nr. 429 af 31. maj 2000. Reglerne om indsigt findes i § 31, om indsigelse i § 35 og om mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger i § 37. Du har til enhver tid muligt for at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jævnfør lovens § 38.

For yderligere oplysning henvises til Datatilsynets Persondataloven.